Pamācības, resursi u.tml.

Moodle instrukcija pasniedzējiem

Studiju darbu reglamentējošie dokumenti

Moodle instrukcija studentiem

Studiju darbu reglamentējošie dokumenti